+995 571 888 455 info@geosafety.ge ბ. ჟღენტის პირველი ჩიხი სახლი 3

ჩვენ გთავაზობთ

შრომის უსაფრთხოების მომსახურებებს
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

უსაფრთხოების სწორი პოლიტიკის ჩამოყალიბება/განხორციელება საჭიროა არა მარტო თითოეული თანამშრომლისთვის, არამედ მთლიანად კომპანიისთვის. ჩვენ ვქმნით ატმოსფეროს, რომელიც მიმართულია უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვაზე. ეს კი თავისმხრივ, ქმნის ძლიერ, მოწესრიგებულ და განვითარებულ უსაფრთხო გარემოს მუშაობისათვის.

დოკუმენტების წარმოება და კონტროლი

შრომის უსაფრთხოება თავისთავად მოიცავს დოკუმენტაციის მაღალ დონეზე წარმოებას. ეს პროცესები, როგორც წესი, ახალია ამ მიმართულებით გამოუცდელი კომპანიებისთვის, ჩვენ კი შეგვიძლია მაქსიმალური სიზუსტით დავალაგოთ ნებისმიერი ორგანიზაციის დოკუმენტაციის ნაწილი და რაც მთავარია, თვალი ვადევნოთ, რომ მუდმივად თანხვედრაში იყოს უახლეს კანონმდებლობასთან.

თანამშრომლების სწავლება

მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა თანამშრომელმა ზედმიწევნით იცოდეს უსაფრთხოების სტანდარტები და ნორმები, გაანალიზებული ჰქონდეს რისკები და გაიაზროს თავისი როლი ყოველ სიტუაციაში. შესაბამისად, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ პერსონალს უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველა დეტალი გაცნობიერებული ჰქონდეს, რასაც სწავლების / ტრენინგების მეშვეობით ვახორციელებთ.

გაზომვითი სამუშაოები

ნებისმიერი ობიექტისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, იცოდეს მაკრო-ფაქტორები, რომელთა მიხედვითაც იცვლება უსაფრთხოების ნორმების მაჩვენებლები. ხმაურის, ჰაერის მოძრაობის, სიჩქარის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობისა და მტვერიანობის გაზომვით ჩვენი კომპანია ჯეოსეიფთი ითვალისწინებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ნორმებს.

რისკების შეფასება

იმისათვის, რომ მომხმარებლის საჭიროებებსა და პრეფერენციებს ზუსტად მოვარგოთ ჩვენი კონკრეტული მომსახურება, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს უსაფრთხოების რისკების აუდიტი, რომელიც ადეკვატურად ასახავს რა ტიპისა და რაოდენობის სამუშოები იქნება შესასრულებელი, რათა დაკმაყოფილდეს მინიმალური ან რეკომენდირებული შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

აკრედიტირებული კადრის გამოყოფა

ჩვენი ხედვიდან გამომდინარე, თითოეული ობიექტისთვის / მომხმარებლისთვის გამოყოფილია აკრედიტირებული პირი, რომელიც უშუალოდ იქნება შუამავალი ჩვენს, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, ასევე, პასუხისმგებელი იქნება თითოეული თანამშრომლის ჯანმრთელობასა და ეფექტური უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაზე..

იურისტის მომსახურება

ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მომხმარებელს შევთავაზოთ იურიდიული წარმომადგენლობა და მომსახურება ნებისმიერი საკითხის თაობაზე, რომელიც უშუალოდ კავშირშია შრომის უსაფრთხოებასთან. იმის მიუხედავად, რომ ბაზარზე ამ მიმართულებით არც თუ ისე ბევრი პროფესიონალია, GeoSafety -ი ასოცირებულია ყველაზე პრესტიჟულ და კვალიფიციურ იურისტებთან.

ხარჯების ოპტიმიზაცია

ალტერნატიულ გადაწყვეტილებებთან შედარებით თითოეულ მომხმარებელს ნათლად ვაჩვენებთ თუ რატომ არის აუთსორსზე თანამშრომლობა მათთვის ფინანსურად უფრო მომგებიანი. პარტნიორობის დაწყებისას მომხმარებელმა ზუსტად იცის, თუ რა სახის ფინანსური ჩართულობა იქნება მისგან საჭირო, ხოლო სხვა ნებისმიერ ხარჯზე პასუხისმგებლობას მთლიანად ჩვენ ვიღებთ

სახანძრო უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოების თემაზე კონსულტაცია და რეკომედნაციების გაცემა GeoSafety -ის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ჩვენ ვაკეთებთ სწორ, მიზანმიმართულ კონსულტაციას და საჭიროების მიხედვით ვაკეთებთ პროექტირებას, პროდუქციის მონტაჟს, კვარტალურ შემოწმებებსა და ნებისმიერ სერვისს, რომელიც სახანძრო მიმართულებას უკავშირდება.

დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571 888 455

შექმნილია ნუევოში.